SPA & Wellness Hotel Orchidea*** Slovensko, Veľký Meder - okolie

Vodné dielo Gabčíkovo Nagymaros


...a ste vo svete termálnych kúpalísk...

Vodné dielo Gabčíkovo, pôvodne projektované  a stavané ako súčasť sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, leží na Dunaji - blízko Bratislavy.

  • Vodné dielo Gabčíkovo
  • Účelom Vodného diela Gabčíkovo je najmä ochrana pred  povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viackrát katastrofické záplavy. 
  • Vodné dielo Gabčíkovo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu lodí, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky.
  • Gabčíkovo - vodné dielo má veľmi významnú úlohu  v stabilizácii koryta Dunaja a vytvorilo tak podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.
    *Vodné dielo Gabčíkovo - Nagymaros, Gabčíkovo vodné dielo. Vodné dielo Gabčíkovo.

  • Posledná zmena 05.01.2013 TŠPKS O.K. Miško

  • Posledná zmena 09.09.2013 TŠ Miško