Veľký Meder


Kultúra a poznávanie okolia mesta Veľký Meder - na Slovensku

Veľký Meder a okolie


Vhodná poloha hotela a jedinečné prírodné zaujímavosti vytvárajú podmienky pre aktívny odpočinok a podporujú regeneráciu organizmu.


 • Veľký Meder termálne kúpalisko na Slovensku, je odpoveďou na Váš každodenný zrýchlený život. Termálne kúpalisko Thermal Corvinus Veľký Meder je srdcom podunajských termálnych kúpalísk, umiestnený medzi veľkými centrami ako je: Praha, Bratislava, Viedeň, Budapešť a blízko pekných miest ako sú Győr, Komárno, Dunajská Streda. Veľký Meder termálne kúpalisko urobilo v poslednom období veľký krok dopredu v skvalitnení poskytovaných služieb, čo ho posúva na úroveň Maďarských a Rakúskych termálnych kúpalísk.


 • Veľký Meder - bývalé Čalovo

Veľký Meder - TERMÁLNE KÚPALISKO ,,THERMAL CORVINUS"

 • Veľký Meder sa nachádza v južnom cípe Západného Slovenska. Kúpeľné mesto otvorené pre verejnosť, sa nachádza v srdci Európy, má 940 - ročnú históriu s úžasným pozdravom termálnej vody.
 • Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1268, od kráľa Bélu IV. a to v listine, podľa ktorej je spomenuté ako majetok komárňanského hradného komitátu pod názvom VILLA MEGER.
 • Od ďalšieho kráľa Mateja II. dostalo privilégium vo forme oslobodenia obyvateľov od mýta a poplatkov. Mesto bolo postihnuté aj vpádom Turkov.
 • V roku 1702 vypukol požiar, ktorý zničil takmer celé mesto. Vyhorela radnica a bolo zničených veľa vzácnych historických dokumentov. 
 • Územie Veľkého Medera sa považuje za jednu z najteplejších oblastí Slovenska.
 • Veľký Meder má veľmi atraktívne okolie. Z kultúrnych pamiatok je možné navštíviť vodnú nádrž Gabčíkovo alebo mesto Dunajská Streda, v ktorom sa nachádza Žitnoostrovské múzeum. 
 • Zaujímavé je aj Komárno s námestím Európy a predovšetkým so starou pevnosťou. Zaujímavý je aj výlet do Ostrihomu. 
 • Mesto obklopuje aj prekrásna príroda, je možné navštíviť Číčovské mŕtve rameno a chránenú oblasť Dropie. 
 • Okrem autoturistiky mesto ponúka aj bohaté podmienky na športové vyžitie.