ORCHIDEA WELLNESS - Alphasphere

Vstúpte s nami do sveta relaxu a stimulácie...

  • Ako prvý na Slovensku Vám predstavujeme túto unikátnu novinku vo svete wellness-u.
  • Rozličné dimenzie vnímania sa menia na jedinečný multi-zmyslový zážitok. Sluch, zrak, dotyk.
  • S Alphasphere precítite Vaše zmysly, nie ako samostatné vnemy, ale ako zjednotený celok.
  • Farba, tvar a svetlo v jedinečnej kombinácii s hudbou, vibráciami a teplom vedú k ultra-hlbokej relaxácii.
  • Cítite sa voľný, fyzicky aj duševne. Racionálne a analytické myslenie zvoľna mizne do pozadia. 
  • Všetky pocity sú nasmerované do Vášho vnútorného „Ja“.


    Cena procedúry cca 20-25 min. = 6,00 €