Klátovské rameno

Klátovské rameno je národná prírodná rezervácia a patrí medzi chránené národné prírodné územia od roku 1983.

Začína sa pri Orechovej Potôni a tiahne sa cez Dunajský Klátov, Horné Mýto, Trhovú Hradskú po Topoľníky, kde sa vlieva do Malého Dunaja. Jeho rozloha je 306 ha a dĺžka 25 km. Rieka dlhá 25 km sa vyživuje z prameňov koryta. Rastlinná a živočíšna ríša tohto územia je i dnes predmetom výskumu.