Veľký Meder a okolie


Vhodná poloha hotela a jedinečné prírodné zaujímavosti vytvárajú podmienky
pre aktívny odpočinok a podporujú regeneráciu organizmu.

Veľký Meder - termálne kúpalisko na Slovensku, je odpoveďou na Váš každodenný zrýchlený život. Termálne kúpalisko Thermal Corvinus Veľký Meder je srdcom podunajských termálnych kúpalísk, umiestnený medzi veľkými centrami ako sú: Bratislava, Viedeň, Budapešť a blízko pekných miest ako sú Győr, Komárno, či Dunajská Streda. Veľký Meder - termálne kúpalisko urobilo v poslednom období veľký krok vpred v skvalitnení poskytovaných služieb, čo ho posúva na úroveň maďarských a rakúskych termálnych kúpalísk.

Veľký Meder - bývalé Čalovo

Veľký Meder sa nachádza v južnom cípe Západného Slovenska. Kúpeľné mesto otvorené pre verejnosť sa nachádza v srdci Európy, má 940-ročnú históriu s úžasným pozdravom termálnej vody.

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1268, od kráľa Bela IV. a to v listine, podľa ktorej je spomenuté ako majetok komárňanského hradného komitátu pod názvom VILLA MEGER.

Od ďalšieho kráľa Mateja II. dostalo privilégium vo forme oslobodenia obyvateľov od mýta a poplatkov. Mesto bolo postihnuté aj vpádom Turkov.

V roku 1702 vypukol požiar, ktorý zničil takmer celé mesto. Vyhorela radnica a bolo zničených veľa vzácnych historických dokumentov. 

Územie Veľkého Medera sa považuje za jednu z najteplejších oblastí Slovenska.

Veľký Meder má veľmi atraktívne okolie. Z kultúrnych pamiatok je možné navštíviť vodnú nádrž Gabčíkovo alebo mesto Dunajská Streda, v ktorom sa nachádza Žitnoostrovské múzeum. 

Zaujímavé je aj Komárno s námestím Európy a predovšetkým so starou pevnosťou. Zaujímavý je aj výlet do maďarského Győru alebo Ostrihomu. 

Mesto obklopuje prekrásna príroda, je možné navštíviť Číčovské mŕtve rameno a chránenú oblasť Dropie. 

Okrem toho mesto ponúka aj bohaté podmienky na športové vyžitie.