Veľký Meder a okolie


Vhodná poloha hotela a jedinečné prírodné zaujímavosti vytvárajú podmienky
pre aktívny odpočinok a podporujú regeneráciu organizmu.

Veľký Meder termálne kúpalisko na Slovensku, je odpoveďou na Váš každodenný zrýchlený život. Termálne kúpalisko Thermal Corvinus Veľký Meder je srdcom podunajských termálnych kúpalísk, umiestnený medzi veľkými centrami ako je: Praha, Bratislava, Viedeň, Budapešť a blízko pekných miest ako sú Győr, Komárno, Dunajská Streda. Veľký Meder termálne kúpalisko urobilo v poslednom období veľký krok dopredu v skvalitnení poskytovaných služieb, čo ho posúva na úroveň maďarských a rakúskych termálnych kúpalísk.

Veľký Meder - bývalé Čalovo

Veľký Meder sa nachádza v južnom cípe Západného Slovenska. Kúpeľné mesto otvorené pre verejnosť, sa nachádza v srdci Európy, má 940 ročnú históriu s úžasným pozdravom termálnej vody.

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1268, od kráľa Bélu IV. a to v listine, podľa ktorej je spomenuté ako majetok komárňanského hradného komitátu pod názvom VILLA MEGER.

Od ďalšieho kráľa Mateja II. dostalo privilégium vo forme oslobodenia obyvateľov od mýta a poplatkov. Mesto bolo postihnuté aj vpádom Turkov.

V roku 1702 vypukol požiar, ktorý zničil takmer celé mesto. Vyhorela radnica a bolo zničených veľa vzácnych historických dokumentov. 

Územie Veľkého Medera sa považuje za jednu z najteplejších oblastí Slovenska.

Veľký Meder má veľmi atraktívne okolie. Z kultúrnych pamiatok je možné navštíviť vodnú nádrž Gabčíkovo alebo mesto Dunajská Streda, v ktorom sa nachádza Žitnoostrovské múzeum. 

Zaujímavé je aj Komárno s námestím Európy a predovšetkým so starou pevnosťou. Zaujímavý je aj výlet do maďarského Győru alebo Ostrihomu. 

Mesto obklopuje aj prekrásna príroda, je možné navštíviť Číčovské mŕtve rameno a chránenú oblasť Dropie. 

Okrem toho mesto ponúka aj bohaté podmienky na športové vyžitie.