Vodné dielo Gabčíkovo Nagymaros

Vodné dielo Gabčíkovo, pôvodne projektované  a stavané ako súčasť sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, leží na Dunaji - blízko Bratislavy.

Vodné dielo Gabčíkovo

Účelom Vodného diela Gabčíkovo je najmä ochrana pred povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viackrát katastrofické záplavy. 

Vodné dielo Gabčíkovo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu lodí, poskytuje elektrickú energiu v objeme cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky.

Gabčíkovo - vodné dielo má veľmi významnú úlohu pri stabilizácii koryta Dunaja a vytvorilo tak podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.