Čičovské mŕtve rameno

Je národná prírodná rezervácia a je jednou z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova.

Čicovské mŕtve rameno

Toto jazero nesúmerného tvaru vzniklo v roku 1899, keď Dunaj pretrhol hrádzu. 

Jeho rozloha je spolu s ochranným územím 135 ha, z toho voda zaberá 76,5 ha. Priemerná hĺbka vody je 7,5 m. 

Toto územie je chránenou prírodnou rezerváciou od roku 1964, ktorá dostala názov Lion podľa francúzskeho vojaka, ktorý sa usadil na jeho brehu na konci I. sv. vojny.