Športové rybárstvo

Rybolov má od dávnych dôb zaujímavú a významnú úlohu v dejinách Žitného ostrova.

športové rybárstvo Veľký Meder

Najznámejšími druhmi rýb, ktoré tu žijú od pradávna sú kapor, šťuka, boleň dravý, karas, lieň obyčajný a mrena. 

Pridávajú sa k nim zriedkavé výnimočné chránené druhy, ako sú blatniak tmavý a hrúz fúzatý. 

Priaznivci športového rybárstva môžu vyloviť rozmernú a hodnotnú korisť i v žitnoostrovských bagroviskách. 

V posledných rokoch sú prístupné aj súkromné rybníky, ktoré po zaplatení istého poplatku sľubujú zaručený úlovok.

Súkromné jazero Ňárad: Holtörvény

Súkromné jazero Dolný Bar: Relax Park

Súkromné jazero Boheľov: Gavial